Loading

Смущения в електрозахранването в град Брезник и околните села, ЧЕЗ

За периода 07-10.09.2010 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява брезничани за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Община Брезник

На 08.09.2010 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Брезник - ул. „Пролетарска".
На 08.09.2010 г. /10.30-12.00 ч./ - с. Долни Романци.
На 08.09.2010 г. /13.00-14.30 ч./ - с. Ребро.
На 08.09.2010 г. /15.00-16.30 ч./ - с. Сопица.
На 08.09.2010 г. /15.00-16.30 ч./ - с. Сопица.
На 08.09.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Душинци, с. Долна Секирна - махала Бобово.
На 09.09.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Селищен дол.
На 10.09.2010 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Гърло.