Loading

Планирани смущения на електрозахранването в Брезник

На 22.11.2010 г. /09.00-13.00 ч./ - с. Селищен дол.

На 22.11.2010 г. /13.00-15.00 ч./ - с. Билинци.

На 23.11.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Красава.

На 24.11.2010 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Кошарево.

На 25.11.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Велковци.

На 25.11.2010 г. /09.00-10.00 ч./ - с. Филиповци - Йовчина махала.

На 26.11.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Бабица.

На 26.11.2010 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Ребро.