Loading

Община Брезник обяви конкурс за превозвачи

Единствента транспортна фирма, която в момента обслужва населението в брезнишко, е „Пътнически превози". От квотата на обшщина Перник има и друг превозвач, чиито микробуси изпълняват регулярни курсове по трасето Перник-Брезник.
Изтича срокът на договорните отношения между администрацията и „Пътнически превози" и затова от общината обявиха конкурс за възлагане на обществената поръчка. Кандидатите ще бъдат оценявани по десетобална точкова система. Важно е техните превозни средства да са сравнтително нови, фирмите да имат гаражи, сервизна база, а возилата да отговарят на абсолютно всички условия за добро екологично и техническо състояние. 
Предимство за кандидатите е, ако превозите от техния автопарк са пригодени за безпроблемен достъп на хора с увреждания. 
Заместник-кметът Ема Михайлова съобщи, че ще бъде подсигурен обществен транспорт до всяко едно от 34-те села в общината. И по сега действащата транспортна схема рейсове пътуват до всяка точка от района, макар някои от курсовете да се изпълняват само веднъж в седмицата.