Loading

124 123 - линия за онлайн безопасност

От днес започва да функционира Българска линия за онлайн безопасност. Така въпросите на родителите относно рисковете за децата им, докато са пред компютрите, ще могат да получат отговори. Екип от специалисти ще отговаря на питанията по телефона, на имейл или по скайп. Линиите ще бъдат отворени и за всички деца, които са почувствали някаква заплаха за сигурността си, докато са в интернет. Консултанти и психолози ще отговорят на всички питания на мобилен телефон 124 123, който ще работи всеки ден от 10 до 16 часа. Цената на разговора е 15 стотинки за всички мобилни оператори, без значение от продължителността на разговора. Екип от професионалисти ще поема обажданията. Те ще предлагат подкрепа и помощ за справяне с трудна или опасна ситуация в интернет, в която е попаднало детето. Гарантирана е поверителността на информацията, която се споделя. Според общоевропейско проучване, поръчано от ЕК 77 % от децата между 13 и 16-годишна възраст и 38 % от 9 до 12-годишните деца имат профил в сайт за социални контакти. Една четвърт от тях посочват, че техният профил е публично достъпен. Много от тях са посочили своя адрес и телефонен номер.