Loading

Басейнова дирекция не разреши да бъдат направени ферми за аквакутлури в язовир „Осломе”и в язовир „Бегуновци”

В язовира в Ярджиловци бе предвидено да бъдат пуснати 27 000 шарана, 10 500 толстолоба, 900 бели амура и 100 речни рака. В Бегуновци пък броят на шараните бе предвидено да е 59 000, на толстолоба – 17 500, на белия амур – 3 500, а на речния рак – 100. За целта водоемите трябваше да бъдат почистени, а след това заторени с оборска тор. Освен това захранката на рибата трябваше да е от растителни фуражи.

Според Басейнова дирекция – Благоевград обаче изграждането на аквафермите е недопустимо заради опасността от замърсяване на река Струма с торове и препарати за растителна защита. В Бегуновци пък промяна на състава на водата ще я направи негодна за поливане, а в момента тя служи за напояване на селскостопански насаждения. Двата язовира са част от водното тяло на река Конска, която с десния си приток река Селска се вливат в Струма. Специалистите от Басейнова дирекция са категорични, че „Осломе” и „Бегуновци” са подходящи предимно за шаранови риби.

 

източник:mirogled.com