Професионална Гимназия по

Селско Стопанство - "Н.Вапцаров"

 

Loading

Професиналната гимназия в Брезник стана общинска

Професионалната гимназия по селско стопанство „Н.Й.Вапцаров" в Брезник промени статута си от държавен на общински. Решението за това е взето от Общинския съвет, което определя и финансирането на учебното заведение като делегирана услуга.

Ученици от ПГСС"Н.Вапцаров" взеха участие в заключителната церемония на кампанията "ОСП за младите"

ПГСС"Н.Вапцаров е една от 14-те професионални гимназии, които участват в информационно-комуникационната кампания "Общата селскостопанска политика за младите". Тя се провежда от Агенция Стратегма, в партньорство с Европейския институт и с подкрепата на Главна дирекция "Селско стопанство и развитие на селските райони" на Европейската комисия.

Футболистите от ПГСС "Н. Вапцаров" извоюваха победа срещу отбора на СОУ "Гео Милев" Трън

Днес отборът на ПГСС "Никола Вапцаров" гр.Брезник победи с 3:0 отбора на СОУ "Гео Милев" Трън в областния етап на ученическите игри по футбол.

ПГСС"Никола Вапцаров" посрещна тържествено своите ученици

Точно в 9.00 часа с химна на Република България ПГСС "Никола Вапцаров" откри новата учебна година. Гости на тържеството бяха Ема Михайлова - зам.кмет на Община Брезник и Неделчо Вучков - дългогодишен учител.

След тържествените слова, приветствия и поздравителни адреси от министъра на образованието и науката Сергей Игнатов и областния управител на област Перник Иво Петров, водосвет отслужи отец Никанор от  Църногорския манастир св.св."Козма и Дамян".

Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Вапцаров"

Професионалното образование в гр.Брезник има над стогодишна традиция. Най-старото стопанско училище е открито около 1905 год. и се е намирало в Любеновата къща. Негов директор е била Стоянка Манолова.

През 1925 год. е открито "Земеделско училище", съществувало до края на 1942 г. В него се е изучавало земеделие, шев, консервиране и овощарство.

Прием

 

През учебната 2010/2011 година ПГСС ще приема ученици по професията 

"ИКОНОМИСТ"

-  Прием - конкурс по документи след завършен осми клас.

-  Срок  на обучение - 4 години

-  Балообразуващи предмети - география, български език и литература и математика.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

СПИСЪК НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ за обучения по ключови компетентности съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС 251/21.10.2009 г.

 

Преподаватели в ПГСС Никола Вапцаров

Даниела Георгиева - директор
Милка Ваклинова - Български език и литература
Стефан Стефанов - математика и физика

Борис Евтимов - английски език

Венера Янева - френски език
Ани Тодорова - Информатика и информационни технологии

Емилия Малинова - физическо възпитание и спорт
Даниела Стоева -. биология и химия
Николина Димитрова - Маркетинг и мениджмънт
Даниела Георгиева - География и икономика

Петранка Живкова - Аграрна политика на ЕС

Румяна Найденова - счетоводство

 

за ПГСС Никола Вапцаров

ПГСС "Никола Вапцаров" е държавно училище, финансирано от Министерство на земеделието и горите. В него се обучават 111 ученика в 6 паралелки по следните професии и специалности:

  • Икономист;
  • Фермер;
  • Икономика на земеделското стопанство;
  • Земеделски техник

Във връзка с практическото обучение училището разполага със смесена животновъдна ферма, собствена земя за учебни цели, полигон, учебни трактори и автомобили и друга селскостопанска техника и прикачен инвентар.