Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Брезник за периода 17.11.-21.11.14 г.

с. Ноевци  18.11.2014  09:00 - 13:00

с. Бегуновци  18.11.2014  14:00 - 15:01 

с. Ноевци  18.11.2014  15:00 - 16:30 

гр. Брезник: ул. "Нестор Петров" № 1; "Трън" № 3  18.11.2014  09:00 - 11:01 

гр. Брезник: "Александър Тинков" бл. Изход за Трън; "Георги Ив. Бунджулов" № № 5, 73, 75;
с.Душинци  20.11.2014  09:00 - 16:00 

Мах.Бобово общ.гр.Брезник  21.11.2014  09:00 - 16:00 

 

източник:ЧЕЗ