Професионална Гимназия по

Селско Стопанство - "Н.Вапцаров"

 

Loading

Прием

 

През учебната 2010/2011 година ПГСС ще приема ученици по професията 

"ИКОНОМИСТ"

-  Прием - конкурс по документи след завършен осми клас.

-  Срок  на обучение - 4 години

-  Балообразуващи предмети - география, български език и литература и математика.

-  Успешно завършилите курса на обучение получават диплома за средно образование и свидетелство за трета степен на професионална квалификация по специалността "Земеделско стопанство"

СРОКОВЕ:

 -  Подаване на документи за първи етап на класиране  - 02.07 - 06.07.2010г.

-   Обявяване на приетите ученици на първо класиране - 07.07.2010г.

-   Записване на приетите ученици на първо класиране - 08.07.2010г.

-   Подаване на документи за втори етап на класиране - 12 - 13.07.2010г.

-   Обявяване на приетите ученици на второ класиране - 14.07.2010г.

-   Записване на приетите ученици на второ класиране - 15 -16.07.2010г.

-   Подаване на документи за трети етап на класиране - 20 - 21.07.2010г.

-   Обявяване на приетите ученици на трето класиране - 22.07.2010г.

-   Записване на приетите ученици на трето класиране - 23 -26.07.2010г.