Професионална Гимназия по

Селско Стопанство - "Н.Вапцаров"

 

Loading

Прием

Прием

 

През учебната 2010/2011 година ПГСС ще приема ученици по професията 

"ИКОНОМИСТ"

-  Прием - конкурс по документи след завършен осми клас.

-  Срок  на обучение - 4 години

-  Балообразуващи предмети - география, български език и литература и математика.

Разпространи съдържание