Професионална Гимназия по

Селско Стопанство - "Н.Вапцаров"

 

Loading

Преподаватели в ПГСС Никола Вапцаров

Даниела Георгиева - директор
Милка Ваклинова - Български език и литература
Стефан Стефанов - математика и физика

Борис Евтимов - английски език

Венера Янева - френски език
Ани Тодорова - Информатика и информационни технологии

Емилия Малинова - физическо възпитание и спорт
Даниела Стоева -. биология и химия
Николина Димитрова - Маркетинг и мениджмънт
Даниела Георгиева - География и икономика

Петранка Живкова - Аграрна политика на ЕС

Румяна Найденова - счетоводство

 

direktorka-xa-xa-4ista mar6a

direktorka-xa-xa-4ista mar6a