Професионална Гимназия по

Селско Стопанство - "Н.Вапцаров"

 

Loading

Ученици от ПГСС"Н.Вапцаров" взеха участие в заключителната церемония на кампанията "ОСП за младите"

ПГСС"Н.Вапцаров е една от 14-те професионални гимназии, които участват в информационно-комуникационната кампания "Общата селскостопанска политика за младите". Тя се провежда от Агенция Стратегма, в партньорство с Европейския институт и с подкрепата на Главна дирекция "Селско стопанство и развитие на селските райони" на Европейската комисия. Учениците  от ПГСС "Н.Вапцаров" участваха в кампанията със семинар, на който бяха запознати с основните елементи и приоритети на Общата селскостопанска политика и нейната специална роля за развитие на селските райони. Бяха дискутирани начините за осъществяване на професионална реализация в областта на земеделието, както и възможностите за участие на младите хора в определянето на бъдещите политики в сектора.

На семинара най-добре се представиха Даниела Руменова, Димитър Пламенов и Стефан Асенов от десети клас. Те бяха поканени да участват в заключителната церемония на информационната кампания "ОСП за младите" в София. 

На конференцията се срещнаха ученици от 14-те професионални гимназии, взели участие в кампанията. Те активно дискутираха по проблемите и предизвикателствата пред развитието на професионалното образование в селскостопанския сектор. Бяха връчени награди на победителите в конкурса "България, селото и светът", представиха се видеоклипове, заснети с участие на ученици от професионални гимназии по селско и горско стопанство.

no comentttt

no comentttt

По-точно мангусите от

По-точно мангусите от ПГСС"Н.ВАПЦАРОВ"

xa

xa