Loading

Ще има топла храна за 40 души от Брезник през зимата

Стартира отново проектът"Обществени трапезарии" в цялата страна. Топла храна на социално слаби граждани ще се раздава и на жители на Брезник, Земен, Радомир и Ковачевци.

Програмата "Обществени тарпезарии" съществува от 2009 година. По нея топла храна в обществени трапезарии се раздава само в най-тежките месеци от годината. Проектът се реализира всяка година от ноември до април. В нашия регион в трапезариите ежедневно се хранят 230 човека в неравностойно положение. 40 от тях  са в Брезник. Общо в страната работят 135 обществени трапезарии. Проектът тази година ще обхване периода до края на април 2011 година и от октомври до декември 2011 г.и цели да осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите хора. Дейностите се организират от Министерството на труда и социалната политика, фонд "Социално подпомагане" и Агенция за социално подпомагане. Постоянно действащите комисии към общините, сформирани със заповед на съответния кмет, са направили подбор на бенефициентите от следните целеви групи: лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален; лица с доказана липса на приходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи хора и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии; скитащи и бездомни лица и деца.

 

 

администраторите на сайта са

администраторите на сайта са чудесни