Loading

Добивът на злато в Брезник ще бъде най-малко след пет години

"Най-рано след пет години може да започне добивът на злато в Брезник, заяви главният геолог на “Асарел – Медет” АД доц. д-р Веселин Ковачев. Времето е необходимо, за да бъде довършено проучването на находището, да се проектира, построи и пусне в експлоатация минно-добивният комплекс. Инвеститорът спечели първи рунд от битката за граовското злато, след като РИОСВ-Перник одобри инвестиционното предложение на “Трейс Рисорсиз” ЕООД за добив на златосъдържащи руди в находището “Милин камък” , разположено на южния склон на хълма “Бърдото”. Компанията, която е дъщерно дружество на лидера в българския рудодобив “Асарел-Медет” АД. предвижда добив на златосъдържащи руди до 300 000 т годишно. Те ще се преработват в обогатителен комплекс до 45 000 – 50 000 т концентрат за същия период. В процеса на производство ще се отделят до 255 000 т хвостов материал . Общата площ за осъществяване на инвестиционното предложение е 2 199,079 дка. Находището “Милин камък” заема 1 534,065 дка. За реализиране на инвестицията се планира да бъде изграден минно-обогатителен комплекс, който включва подземен рудник в едно с надземен комплекс, насипище за стерилни скални маси, обогатителна фабрика, хвостохранилище, резервоар за оборотни води и др . Надземният промишлен комплекс ще бъде разположен върху 477,5 дка , което представлява 21,7 процента от общата концесионна площ. ЕКОЛОЗИТЕ: Загубите за околната среда, животът и здравето на населението ще са в пъти по-големи от приходите, които ще облагодетелстват изключително компанията инвеститор “Асарел – Медет”, твърдят от местния инициативен комитет “За чисто Граово”. Според социалния активист Жени Делева районът страда от недостиг на вода и поради това живителната течност няма да бъде достатъчна за нуждите на инвестиционния процес. Еколозите се опасяват и от ежедневните взривявания, при които по техни данни ще се потребява по 900 кг взрив. Златните мини нанасят вреди за стотици години напред,уверява Борислав Сандов – съпредседател на партия “Зелените”. По думите му златото пази подпочвените води. В момента, в който започне минна дейност, свързана със златодобив, се отравя водата, почвите ще бъдат замърсени, ще бъдат нанесени щети на земеделието, на въздуха,категоричен е Сандов. По думите му сега върви обсъждане на минната стратегия на България. Тя не е завършила, виждаме избързване с дадени концесии като тази, каза още Сандов. Жители на населени места в Брезнишко посочиха, че част от терените на бъдещата мина са земи с висока природна стойност. Най-голямото опасение на местните е,че от минната дейност ще изчезне гордостта на района – брезнишката желязна минерална вода. Според публикации на бившия републикански гастроентеролог проф. д-р Радол Цолов брезнишката минерална вода по съдържание на желязо се нарежда на едно от първите места в света. Живителната течност изтича от стари римски галерии край града. През 1907г. брезнишката минерална вода е била удостоена със златен медал на международно изложение в Лондон. Отличието се съхранява и до днес. Безценният природен дар обаче изтича, без да се оползотворява. ИНВЕСТИТОРЪТ: “Инвеститорът уважава привързаността на хората от региона към водата. Ние искаме да запазим богатството, което имат” , заявиха от ръководството на “Трейс Рисорсиз” ЕООД. Затова дружеството е взело мерки да не накърни дебита на желязната вода. Предпазна маса скали / целик/ ще забранява влизане в непосредствена близост до нея. Инвеститорът категорично отхвърля опасенията за замърсяване на водата, почвата и въздуха. В момента върви проект за поставяне на хълма “Бърдото” на автоматична метеорологична станция, съобщи още доц. д-р Веселин Ковачев. Съоръжението ще отчита чистотата на въздуха и сега, и след евентуално влизане в експлоатация на мината. “Трейс Рисорсиз” възнамерява да монтира съгласувано с общината сеизмографи на определени места, които постоянно ще подават онлайн информация за силата на сеизмичното въздействие. Взривните работи ще се извършват на 100-200м под земята, като количеството ще се разпределя на три смени в седем забоя в 64 дупки, уточни Ковачев.Във всяка дупка ще има по около 800 грама взрив...

 

източник:градски вестник

ГД БОПП /Гражданско движение

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

18.04.2012г.

ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСАРЯ ПО КОЛНА СРЕДА В ЕК
КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ В ЕП
МЕДИИ

КОПИЕ: МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, Г-Н ПОТОЧНИК, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Със съжаление Ви информираме за противозаконно деяние от страна на Организирана престъпна група, включваща политическото ръководство на Министерство на околната среда /МОСВ/, и нейните поделения – Регионална инспекция по околна среда /РИОСВ/ Пазарджик, Басейнова дирекция Пловдив в престъпно съглашателство с ръководството на Асарел Медет в гр. Панагюрище. Председателя на минната Камара в България, изпълнителен директор и съсобственик на Асарел Медет, г-н Цоцорков се подигра с европейското и българско законодателство като проведе процедурата по оценка на въздействие на околната среда /ОВОС/ при закрити врати в пълна конспирация!
Накратко, минната компания „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище” е една от най - големите в Европа за добив и преработка на медно-златна руда до концентрат. Компанията започва процедура по Оценка на въздействие на околната среда /ОВОС/ относно инвестиционно предложение за „Разширяване промишлената площ на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище”. Разширението включва почти двойно увеличение на концесионната площ от 9,8 квадратни километра в момента, до 17,4 квадратни километра след реализация на инвестиционното предложение. Предвиждат се крупни изменения с разработване на нов гигантски открит рудник от 1 квадратен километър площ, двойно увеличение на насипищата от откривката от 2 на 4 квадратни километра, увеличаване двойно на Окисно насипище от 0,6 на 1,2 квадратни километра, също и увеличаване на хвостохранилище „Люлековица” с нови 140 дка земеделски площи в землището на с Оборище. До тук всичко с инвестиционното предложение е законно.
Противозаконно заобикаляне изискванията на Директива на ЕК за ОВОС, както и на закона за опазване на околната среда /ЗООС/.
Цялата процедура по ОВОС е опорочена от „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище”, защото инвестиционното предложение не е оповестено пред обществеността, не са консултирани засегнатите общности, докладите по ОВОС не са направени обществено достояние, не са проведени обществени обсъждания в нито едно от всички потенциално засегнати села. Нещо повече, за инвестиционното намерение не са уведомени кметовете на селата, Бъта, Баня, Попинци, на които периодично са замърсявани с тежки метали вододайните зони, земеделските площи и въздуха при честите крупни аварии в комбината Асарел Медет. Активистите на неправителствени организации от посочените села, организирани в Коалиция срещу минните замърсявания не са консултирани или поне уведомени за подобно намерение. В Общински съвет не е коментирано инвестиционното предложение и няколко общински съветници с които говорихме не са чували нищо. Хората, собственици на земеделски земи в Оборище не знаят, че Асарел предвижда завземането им за увеличаване на хвостохранилището Люлековица, чрез отчуждаване от държавата! Тоест, на собствениците ще им бъде отнета собствеността с минимално заплащане по държавни цени. Тези хора явно не се водят засегнати страни според МОСВ и комбината Асарел Медет!
МОСВ и Регионална инспекция по околна среда /РИОСВ/ Пазарджик, са допуснали гореописаното престъпление без да се намесят, като контролен орган със задължения да следят за спазване на ЗООС и директивата за ОВОС на ЕК. Нещо повече, техните становища за ДОВОС прикриват престъплението по самоуправство, като по този начин извършват инкриминираното от чл. 288 от Наказателния кодекс деяние с цел да избавят извършилия престъплението от наказание, което му се следва по закон. Изпращам Ви проект за решение на Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ до министъра на МОСВ, който, днес 18.04.2012г., вече е приет с гласуване и се явява доказателство - /Приложение 1/. Един ден преди решението на ВЕЕС случайно научаваме за проведената процедура по ОВОС и разпространихме новината в община Панагюрище сред хората и общинските съветници, които останаха искрено учудени.
Настояваме да започне наказателно дирене срещу компетентните органи в МОСВ, РИОСВ Пазарджик и Асарел Медет, които в явно престъпно съдружие са отнели правата за достъп до информация за околна среда на хиляди граждани.
Настояваме ЕК да започне наказателна процедура срещу България за неспазване на европейската Директива за ОВОС.

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail [email protected]
GSM: 0886 966 583

ББ закри болницата защото не

ББ закри болницата защото не даде пари беееееееееее

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ - ЗАКРИХА БОЛНИЦАТА! ОСТАВКА!!!!!

ТУМБАЛОТО - върни тротоара и

ТУМБАЛОТО - върни тротоара и зелената площ пред комбината! ОСТАВКА!!!!!

Общински съвет ако не му

Общински съвет ако не му поиска оставката - оставка и на него! ОСТАВКА! ЗА ДВЕ ГОДИНИ НУЛА ПРИНОС ЗА ОБЩИНАТА! ОСТАВКА!

ОСТАВКА!

ОСТАВКА!

Не желая тумбалото да

Не желая тумбалото да управлява града ми! Той е измамник и не сме гласуваки за него! ОСТАВКА!!!!!!!!

Не е лошо да се научиш да

Не е лошо да се научиш да пишеш , или да се върнеш в първи клас, защото правописа ти е много зле. Парите които вземаш ги вложи в образование.

ЧЕСТИТА ПРОЛЕТ НА МЛАДИТЕ И

ЧЕСТИТА ПРОЛЕТ НА МЛАДИТЕ И УМНИ В БРЕЗНИК ОБЯВИЛИ СЕ СРЕЩУ МОНОПОЛА И МЕСТНОТО ЛАКЕЙСТВО ЗА ЗЛАТОДОБИВА ,ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ ПЕРСПЕКТИВНО ,ЧИСТО И ЗА УМНИ И МЛАДИ -МИСЛЕТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО И ТАЛАНТЛИВО ПОКОЛЕНИЕ И СЪЗДАВАЙТЕ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ А ЗЛАТОТО СИ ПАЗЕТЕ ТИЯ ЩЕ ГО КОВНАТ И ЩЕ ВИДИТЕ КАКВО ЩЕ СТАНЕ С РЕГИОНА -ЧЕ ЧЕТЕТЕ ЗА ДОБИВА И НЕ СЕ ПОДАВАЙТЕ НА ПЛАТЕНИТЕ АДМИНИСТРАТОРИ - РАЗБРАХ ЧЕ ЩЕЛИ И СТАНЦИЯ ДА ВИ ПОСТРОЯТ ЗА ДА ВИ БАЛАМУРКАТ КОЛКО ЧИСТ Е ВЪЗДУХА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО.ВИЖТЕ КИТАЙЦИТЕ КЪДЕ СТИГНАХА С ЕЛЕКТРОМОБИЛОСТРОНЕТО ДАЙ БОЖЕ И В ВАШИЯ РЕГИОН ДА СЕ СЛУЧИ И НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ -ДЕЦАТА ЩЕ СЕ ИЗУЧАТ ,ЗАЩОТО СА ПО УМНИ ОТ ТИЯ КОИТО ИЗКАТ ДА ИМ ДОКАРАТ БОЛЕСТИ И МРЪСЕН ВЪЗДУХ

АБЕ ТЪПАЦИ ЗАЩО СИ МИСЛИТЕ ЧЕ

АБЕ ТЪПАЦИ ЗАЩО СИ МИСЛИТЕ ЧЕ ТУК ПИШАТ ЕДИНСТВЕНО ДЕСИ И ДЕЛЕВА ! ИМА МНОГО ХОРА С ТРЕЗВО СЪЗНАНИЕ!