Loading

Пощенски кодове на села и квартали в община Брезник

Пощенски кодове на градове, села и квартали в община Брезник, област Перник, Югозападен регион -
Пощенски код Брезник (град) : 2360

Пощенски код Арзан (село) : 2368
Пощенски код Бабица (село) : 2365
Пощенски код Банище (село) : 2388
Пощенски код Бегуновци (село) : 2395
Пощенски код Билинци (село) : 2383
Пощенски код Брезнишки извор (село) : 2385
Пощенски код Брусник (село) : 2372
Пощенски код Долна Секирна (село) : 2397
Пощенски код Долни Романци (село) : 2367
Пощенски код Душинци (село) : 2398
Пощенски код Гигинци (село) : 2393
Пощенски код Горна Секирна (село) : 2399
Пощенски код Горни Романци (село) : 2371
Пощенски код Гоз (село) : 2366
Пощенски код Гърло (село) : 2381
Пощенски код Конска (село) : 2379
Пощенски код Кошарево (село) : 2390
Пощенски код Красава (село) : 2370
Пощенски код Кривонос (село) : 2386
Пощенски код Муртинци (село) : 2382
Пощенски код Непразненци (село) : 2396
Пощенски код Ноевци (село) : 2394
Пощенски код Озърновци (село) : 2373
Пощенски код Ребро (село) : 2384
Пощенски код Режанци (село) : 2380
Пощенски код Ръжавец (село) :
Пощенски код Садовик (село) : 2387
Пощенски код Слаковци (село) : 2369
Пощенски код Сопица (село) : 2378
Пощенски код Станьовци (село) : 2391
Пощенски код Велковци (село) : 2375
Пощенски код Видрица (село) : 2364
Пощенски код Ярославци (село) : 2376
Пощенски код Завала (село) : 2374