Професионална Гимназия по

Селско Стопанство - "Н.Вапцаров"

 

Loading

Документи

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

СПИСЪК НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ за обучения по ключови компетентности съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС 251/21.10.2009 г.

 

за ПГСС Никола Вапцаров

ПГСС "Никола Вапцаров" е държавно училище, финансирано от Министерство на земеделието и горите. В него се обучават 111 ученика в 6 паралелки по следните професии и специалности:

  • Икономист;
  • Фермер;
  • Икономика на земеделското стопанство;
  • Земеделски техник

Във връзка с практическото обучение училището разполага със смесена животновъдна ферма, собствена земя за учебни цели, полигон, учебни трактори и автомобили и друга селскостопанска техника и прикачен инвентар.

Разпространи съдържание