Loading

Брезнишки партизански отряд

Брезнишкият партизански отряд действа в района на град Брезник по време на партизанското движение в България през 1941-1944.

Създаден през юли 1944. Основно ядро на отряда са партизани от Първа и Втора софийска народоосвободителна бригада, завърнали се от големите походи в Рила и Стара планина през май 1944.

На 8 септември 1944 завзема Ново село и се насочва към Брезник, за да установи властта на ОФ. Към отряда се присъединяват въстанали селяни от Ярославци, Завала, Чеканец, Билинци. На 9 септември 1944 въстаниците и отряда завземат Брезник.

По-късно влиза в състава на Първи гвардейски народоосвободителен полк и взема участие в първата фаза на Отечествената война на България.

Източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Брезнишки_партизански_отряд