Loading

село Арзан

Село Арзан се намира в планински район на няколко километра от град Брезник. Околността е богата на извори и поточета с леденостудена бистра вода. Почвата не е особено богата, но добре виреят боб, картофи, слънчоглед и някои други селскостопански култури. Обработваемите площи са малки, а по-голямага част от огромната територия на селото се заема от пасища и гори. Животновъдството също е слабо развито - в района на Рангеловата махала има малък краварник с около петнайсет крави, в домовете се гледат предимно кокошки и кучета, рядко зайци, магарета и кози. Областта предлага прекрасни условия за развитие на пчеларска дейност - обилна и разнообразна висококачествена паша, но за съжаление все още този отрасъл не е развит никъде в района.

От Рангеловата, както и от Минджината махла се вижда планината"Гребен", по която можете да се разходите или да се качите с кола, ако не ви се ходи. Също както се вижда идеално град Брезник и Бърдото. От върха "Св.Илия" дори можете да видите и град Перник или по-точно ТЕЦ-овете му. А в случай, че времето е много хубаво може да се види оттам и първите блокове на жк.Люлин. Иначе в планината е идеално за пикник и почивка. Дори от най-ниската част на Рангелова махала се вижда село Красава, което се намира на 40км от с.Арзан.

Растителен и животински свят Флора

Флората в района е изключително богата - голямо разнооразие от диви житни и тревисти растения с високи фуражни качества, полски цветя и билки, големи находища на диви ягоди, леска, шипки, трънки, диви джанки; обширни горски територии с бял и черен бор; както и някои редки едногодишни цъфтящи видове. В околността се срещат и много видове ядливи гъби с високи вкусови качества - челядинка, сърнела, полска и горска печурка, пърхутка, масловка, пачи крак, рижика и др.

Фауна

Животинският свят на района е много богат. Има изобилие от интересни насекоми като с голямо разнообразие се открояват пеперудите. Сред земноводните често срещани са водните жаби, които често заедно с многобройните щурчета озвучават нощите тук, които между другото са много ясни и спокойни и идеални за наблюдение на нощното небе. От влечугите тук могат да се срещнат сухоземни костенурки и някои гущери. Но Арзан безспорно е раят на орнитолозите - удивително разнообразие от пойни птици от различни семейства (сем. Синигери, сем. Дроздове, сем. Вранови и др.), различни видове кълвачи, включително и редкият черен кълвач, няколко представителя на семействата на соколите и ястребите, кукумявки, пъдпъдъци и др. От бозайниците тук можем да срещнем таралежи, къртици и земеровки; някои видове прилепи; голямо разнообразие от гризачи - катерица, лалугер, множество предстевители на сем. Мишевидни и няколко вида от сем. Полевки. Представители на хищниците са вълците, чакалите, лисиците и енотовидното куче; понякога, макар и рядко се срещат и мечки; невестулката, белката, язовецът, златката и поровете са типични за областта и често извършват набези върху домашните птици. Тук се срещат още и диви зайци, които често слизат в градините на хората, изкушени от сочната трева и зеленчуци, диви прасета, сърни.

История

Още по времето на турското робство на територията на днешното село е имало голям турски чифлик. На това се дължи огромната територия на иначе малкото селце.След разпадането му тук се създава малкото селце, което съществува и до днес. Рангеловата махала е основана от двама братя - Рангел и Михаил. Тъй като Рангел нямал деца решили да кръстят махалата на негово име, за да отчетат и неговия принос.
Културни и природни забележителности [редактиране]

Културни забележителности на Арзан са паметникът на връх "Св. Илия", старото училище и основите на стар турски манастир, запазени в един от дворовете. Паметникът е посветен на Св. Илия, закрилник на всички в селото. Старото училище отдавна вече не се използва, но е все още запазено и е типичен пример за малко старовремско училище. Основите на турския манастир са спомен от някогашното турско ранчо, съществувало на територията на селището.

Арзан - магия или приказка

Природата на селото е изумително красива и предоставя прекрасни условия за туризъм и почивка. Теренът е планински, въздухът е изключително чист, поради малкото жители на селцето навсякъде цари спокойствие и тишина. Всичко това превръща Арзан в прекрасно място за отдих и уединение. Месността е наистина дива - нямя пътища, магазини, дори хлебарница, само няколко къщички и дружелюбни селяци, готови да посрещнат топло всеки турист и да го почерпят с топло мляко и голяма доза сърдечност. Арзан е оценяван като прекрасно място за почивка и откъсване от динамичния и шумен град. Тук сякаш времето е спряло и някаква магия се носи във въздуха - ароматът на билките, песента на птичките, полъха на вятъра в клоните на нацъвтелите дръвчета, играта на лъчите в малкото поточе и този любопитен млад заек - всичко ти казва "Забрави за проблемите, наслаждавай се на живота, попий магията с всичките си сетива!". И наистина, като опиянен пристъпваш сред приказната красота и се чувстваш като в друг свят...

Легенди и митове

Според една легенда предавана сред месните на територията на Арзан има заровено голямо турско съкровище. Някои вярват, че то е под свещения камък на върха "Св. Илия", под огромен камък и т.н. Правени са много опити да бъде открито, но всички са завършили с неуспех. Може би това е просто една легенда, родена от нечия фантазия...Но всеки таи онази малка искрица надежда че някой ден ще открие това легендарно съкровище! Кой знае...

Други

Село Арзан се намира на 2,5км по Брезнишкия и 2 км по Гоздовския път. Арзан не е много голямо село. Има три махали: Рангелова, Минджина и Кузина махала. В трите махали има най-много по 10-15 къщи. Отидете там и вижте за какво става въпрос, направо ще се влюбите в село Арзан, колкото и смешно да звучи. Всички къщи са много близо до гъстата борова гора.

Религия

Повечето хора тук се православни християни. В селото няма църква или параклис, само паметникът на св. Илия, покровител на местните.Преди много години тук са живели доста турци. Турската дума Арзан означава наказание или грях.

Източник: wikipedia.org

Местоположение

Bulgaria
42° 45' 34.452" N, 22° 55' 24.5604" E

Местоположение

Javascript is required to view this map.