Loading

Обучения, курсове

Какво още може да бъде учено в Брезник в школи и курсове.

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Английски фразови глаголи - Анна Павлова -

Висококвалифициран преподавател-филолог

Висока успеваемост на курсистите

Малки групи и индивидуално обучение

Професионална Гимназия по Селско Стопанство "Никола Вапцаров"

ПГСС "Никола Вапцаров" е държавно училище, финансирано от Министерство на земеделието и горите. В него се обучават 111 ученика в 6 паралелки по следните професии и специалности:

  • Икономист;
  • Фермер;
  • Икономика на земеделското стопанство;
  • Земеделски техник

Във връзка с практическото обучение училището разполага със смесена животновъдна ферма, собствена земя за учебни цели, полигон, учебни трактори и автомобили и друга селскостопанска техника и прикачен инвентар.

Местоположение

Bulgaria
42° 44' 20.4828" N, 22° 54' 36.4716" E
Разпространи съдържание