Loading

Товарен превоз

РУМСТРОЙ 2008 ЕООД

КАЧЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ  

Всякакви изкопни работи, транспортни услуги с 8- тонен камион, с нов двигателен механизъм, улесняващ товаренето.

Разпространи съдържание