Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на тока в община Брезник за периода 8.05-22.05

Брезник Васил Левски: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 7, 8, 9, БЛ. 1 ; Георги Ив Бунджулов: 56, 58, 58., 60, 60., 64., БЛ. КАРАВАНА ; Елена Георгиева: 1, 2, 3, 5, 56, 7, 9 ; Зора: 1, 2, 4 ; Йордан Стефанов: 10, 12, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 4, 4., 6, 8, БЛ. 5 ; Радослав Григоров: 7 ; Славянска: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Цвета Лумбарова: 41 ; Чорни: 10 ; Чуряк: 1, 1., 3, 4, 7     01.06.2015     09:00 - 13:00   

с. Конска общ. Брезник     02.06.2015     09:00 - 16:00   

Брезник 9-ти Септември: 1, БЛ. КАФЕ, ПАВИЛИОН ; Бреза: 1, 4 ; Владо Радославов: 1, 10, 5, 6, 8, БЛ. 1, 2 ; Жданов: 11, 2, 2., 4, 5, 6, 7, 7., 9 ; Мала Река: 10, 11, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 3, 5, 9 ; Христо Ботев: 1, 2, 3 ; Шипка: 10, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 2., 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 5, 6, 7, 8     05.06.2015     09:00 - 11:00    

 

 

 

източник:ЧЕЗ