Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Брезник за периода 11.08.-15.08.14 г.

гр. Брезник: ул. "Генерал Владимир Заимов" № 1; ул. "Капитан Кисов" № 1  11.08.2014  08:45 - 12:00

гр. Брезник: ул. "Андрей Михайлов" № № 102, 14, 7 5, бл. Бензиностанция; Борис Калев: 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, бл. 7 ; Борова Гора: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Бреза: 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Воин: 2, 4 ; Георги Ив Бунджулов: 100, 101, 85, 89, 90, 91, 91., 92, 93, 94, 95, 96, 98 ; Жданов: 13, 15 ; Комсомолец: 11, 3, бл. Складове ; Мала Река: 2 ; Пети Конен Полк: 2, 5, бл. Бивше Кпп На Мо ; Славей: 1, 10, 11, 11., 12, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 70, 8, 9 ; Стоян Миленков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, бл. 7 ; Цвета Лумбарова: 59, 61, 66, 72, 86  11.08.2014  12:45 - 16:30 

Брезник Александър Филипов: 31, 33, 35, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 58, 60 ; Видрица: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Владо Захариев: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 4, 5, 5., 6, 7, 8, 9 ; Владо Радославов: 15 ; Граово: 1, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Гребен: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Изгрев: 35, 45 ; Могилица: 15а, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 ; Нестор Петров: 19, 19.  12.08.2014  09:00 - 12:00 

гр. Брезник 9-ти Септември: .2, 10., 2. ; Ангел Коцелянов: 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45 ; Борис Антов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 3, 5, 6, 7, 8, 9, бл. 2, 3 ; Владо Радославов: 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 3, 7 ; Ефтим Стоянов: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Крум Савов: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9 ; Синчец: 1, 3  12.08.2014  08:45 - 12:00  Инвестиционна програма
гр. Брезник Александър Филипов: 45 ; Велин Ваклинов: 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25 ; Гребен: 26, 28, 30 ; Иглика: 28, 30, 30а, 32, 34 ; Любаш: 10, 12, 4, 6, 7, 8 ; Неделко Савов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 17а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9 ; Некрит Кузманов: 1, 3 ; Строител: 1, 11, 11а, 13, 15, 3, 5, 7 ; Яровец: 10, 12, 4, 6, 8  13.08.2014  12:45 - 16:30 

гр. Брезник Александър Филипов: 11, 13, 15, 15., 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 42., 44, 46, 46а, 48, 50, 9 ; Владо Захариев: 2 ; Георги Стефанов: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Гоце Делчев: 2, 4 ; Иглика: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 6, 7, 8, 9 ; Макаренко: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8 ; Могилица: 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9 ; Нестор Петров: 10, 11, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 5, 9, 9. ; Яне Сандански: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  13.08.2014  08:45 - 12:00 

гр. Брезник Ангел Коцелянов: 10, 12, 12а, 14, 2, 25, 2а, 2б, 4, 5, бл. 5а, ежк ; Богдан Митов: 4 ; Варош: 51, 52, 53 ; Георги Ив Бунджулов: 11, 13, 15, 17, 19, 2., 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 68., 7, 9, бл. 31 ; Енчо Николов: 1., 11, 13, 3, 4, 5, 7, 9 ; Йордан Стефанов: 1 ; Лазар Лумбаров: 1, 3, 5 ; Марин Асенов: 1, 2, 4 ; Нестор Петров: 1 ; Първи Май: 2, 4, 8 ; Цвета Лумбарова: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19., 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5., 50, 51, 52, 7, 8, 9, бл. 1, 2, 3, 4  14.08.2014  08:45 - 12:00 

Брезник Александър Филипов: 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 5, 8 ; Ангел Коцелянов: 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28 ; Андрей Михайлов: 101 ; Велин Ваклинов: 1, 11, 12, 15, 17, 3, 5, 6, 7 ; Георги Ив Бунджулов: 11., 16, 16., 18, 20, 32., 36, 38, 41, 41., 42, 42., 43, 43., 44, 46, 47, 47., 48, 49, 5, 50, 51, 51., 52, 53, 55, 56, 57, 57., 57а, 59, 59., 70. ; Георги Стефанов: 12, 13, 14, 14., 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26 ; Д-рйордан Стефанов: 11 ; Йордан Стефанов: 11, 13, 7, 9 ; Лазар Лумбаров: 1 ; Макаренко: 24 ; Марин Асенов: 5 ; Нестор Петров: 12, 4, бл. Съблекалня ; Пролетарска: 1, 3, 5, 7 ; Първи Май: 10, 3, 5, 6, 7, 8, 8. ; Радослав Григоров: 1, 13, 15, 2, 3, 3а, 4, 4а, 6, 6а ; Росица: 1, 2, 3, 4 ; Стадион: 10, 10а, 2, 4, 6, 8  14.08.2014  12:45 - 16:30 

гр. Брезник Васил Левски: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 7, 8, 9, бл. 1 ; Георги Ив Бунджулов: 56, 58, 58., 60, 60., 64., бл. Каравана ; Елена Георгиева: 1, 2, 3, 5, 56, 7, 9 ; Зора: 1, 2, 4 ; Йордан Стефанов: 10, 12, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 4, 4., 6, 8, бл. 5 ; Радослав Григоров: 7 ; Славянска: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Цвета Лумбарова: 41 ; Чорни: 10 ; Чуряк: 1, 1., 3, 4, 7  15.08.2014  12:45 - 16:30

гр. Брезник 9-ти Септември: 2, 3, 4., 5, 6., 8, 8., бл. Фургон ; 9ти Септември: 6 ; Александър Тинков: 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9 ; Андрей Михайлов: 70., 73, 75, 83, 83., 86, 88, бл. 1, 70, павилион ; Борис Калев: 1 ; Бреза: 4. ; Бърдо: 1, 3, 4 ; Георги Ив Бунджулов: 4., 5, 6., 7., 70., 71., 72., 73, 79, 84, 86, 9., бл. 4, 5, 6, 70, павилион ; Железна Вода: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Зеленище: 1 ; Изгрев: 29 ; Цвета Лумбарова: 49, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86 ; Чорни: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 5, 7, 9  15.08.2014  08:45 - 12:00 

 

 

 

 

 

източник:чез