Loading

Трябва да се логнете в сайта или да влезнете с фейсбук акаунт, за да видите Адрес, Телефон, емайл или интернет сайт!

АДВОКАТ ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА

Име на фирма: 
АДВОКАТ ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА

  - Консултиране, процесуално представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища по широк кръг от дела / спорове за собственост, наследяване, семейно право, дела по Закона за защита от домашно насилие, трудово право,изготвяне и вписване на обезпечения по бъдещи искове и текущи дела и ипотеки; граждански, търговски, административни, облигационни и наказателни дела.

- Комплексно правно обслужване натърговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.

- Изготвяне на договори, нотариални актове,молби и всякакви други документи, консултации във връзка с всякакви сделки с недвижими имоти;

- изготвяне на проекто-документации по ЗОП, НВМОП и консултации във връзка с подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и участие в комисии като консултант;

- учредяване и вписване на промени за всички видове търговци, търговски дружества, сдружения, фондации и кооперации.

bezpo4veni pohvali ot

bezpo4veni pohvali ot podstaveno lice. sme6nici.

bezpo4veni pohvali ot

bezpo4veni pohvali ot podstaveno lice. sme6nici.

Истински късмет е тя да ви

Истински късмет е тя да ви бъде адвокат!

брезничанин

Да не закъсваш с нея.

Следващия път си ангажирай

Следващия път си ангажирай магьосник - може и да направи това,което ти се иска!