Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на тока в община Брезник за периода 15.06-19.06

С.Долна Секирна мах.Колина  15.06.2015  09:00 - 16:00

КОШАРЕВО  16.06.2015  09:30 - 12:00

с.Бегуновци общ.гр.Брезник  16.06.2015  13:00 - 16:00

с.Бегуновци общ.гр.Брезник  16.06.2015  09:00 - 12:00 

с.Режанци общ.гр.Брезник  17.06.2015  09:00 - 12:00 

с.Режанци общ.гр.Брезник  17.06.2015  13:00 - 16:00 

с.Долна Секирна общ.гр.Брезник  18.06.2015  13:00 - 16:00 

с.Долна Секирна общ.гр.Брезник  18.06.2015  09:00 - 12:00 

с.Конска общ.гр.Брезник  19.06.2015  13:00 - 16:00

с.Конска общ.гр.Брезник  19.06.2015  09:00 - 12:00 

 

източник:ЧЕЗ