Loading

На 10.02.2011г. ще се проведе обществено обсъждане на бюджет 2011 на Община Брезник

Предстои приемането на бюджета на Община Брезник за 2011г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най - важните решения за общината и те трябва да се вземат с активно участие на гражданите.Общественото обсъждане на проекта на бюджет на Община Брезник за 2011г. и на годишния отчет за изпълнение на бюджет 2010г. ще се проведе на 11.02.2011г. от 11 часа в малкия салон на Читалище „Просвещение" гр. Брезник