Loading

Списък с одобрените за помощи от Междуведомствената комисия за община Брезник

За предоставяне на средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия,

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ РЕШИ:

На основание § 4, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и чл. 34, ал. 1 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., утвърждава 38 797 995 лв., както следва:

На Община Брезник - 17 488 лв. възстановителна помощ за преодоляване на щети от земетресението на 22 май 2012 г., както следва:

а) с. Велковци
1) 1 240 лв. за жилище на Васил Симеонов Кръстев;
2) 1 181 лв. за жилище на Василка Митова Николова;
3) 1 010 лв. за жилище на Горян Стоянов Григоров;
4) 1 231 лв. за жилище на Димитър Иванов Ананиев;
5) 1 682 лв за жилище на Зоя Иванова Арсова;
6) 1 100 лв. за жилище на Йордан Ценков Донев;
7) 1 030 лв. за жилище на Крум Цветанов Петров;
8) 1 027 лв. за жилище на Маргарита Симеонова Петрова;
9) 2 040 лв. за жилище на Надка Спасова Петрова.

б) с. Кошарево - 1 025 лв. за жилище на Стоян Йорданов Ангелинов;

в) с. Ноевци
1) 1 277 лв. за жилище на Васил Виденов Петров;
2) 1 465 лв. за жилище на Кирил Найденов Миланов;

г) с. Сопица
1) 1 132 лв. за жилище на Елисавета Тодорова Джелепова;
2) 1 048 лв. за жилище на Теменужка Ангелова Найденова.

Източник: http://www.nspbzn.mvr.bg/Sprav_informacia/Mejduvedomstvena_komisia/2013_MKVP.htm