Loading

с. Кривонос

Градинска и Селскостопанска техника

Фирма “Христодор” е създадена през 1991г. в град Ямбол.Основна дейност на фирмата е представителство и продажба на Градинска, Малогабаритна и Селскостопанска техника, както и гаранционен и извънгаранционен сервиз.

Колко ще се харчи за чистотата през 2014 година в Община Брезник

Местният "Парламент" публикува свое решение с подробна разбивка на разходите за 2014 година свързани с услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2014 година, както и ставките за плащане на местните такси.

Ето и разчетите взети от сайта на Община Брезник:

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Брезник за периода 30.09.-04.10.13 г.

На 30.09.2013 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Велковци

На 02.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Брезник - ул. Шейново, ул. Нов живот, ул. Чайка, ул. Ясна поляна

На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Брезник - ул. Октомври

На 04.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Долна Секирна

На 01.10.2013 /09.00-16.00 ч/ - с. Кривонос

На 02.10.2013 /09.00-16.00 ч/ - с. Конска

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в периода 19 – 23 август в община Брезник

Община Брезник

 

На 19.08.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Селищен дол

 

На 20.08.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Гърло, с. Билинци, с. Муртинци, с. Видрица, с. Ребро, с. Кривонос

 

На 21.08.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Брезник - ул. „Елена Георгиева“, ул. „Ангел Коцелянов“, ул. „Крум Савов“

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Брезник в периода 21 – 25 януари

с. Ребро, с. Кривонос  на 22.01.2013 год  09:00-16:00ч.

с. Кошарево  на 23.01.2013 год  09:00-16:00ч.
 с. Кошарево махала Ранинци  на 24.01.2013 год  09:00-12:00ч.
 с. Душинци, с. Долна Секирна махала Бобово  на 24.01.2013 год  13:00-16:00ч.

 

източник:ЧЕЗ

с.Кривонос

 

Кривонос е село в Западна България.

То се намира в община Брезник, Област Перник.

Разпространи съдържание