Loading

В 25 секции ще гласуват на предстоящите на 5 октомври избори за Парламент в община Брезник

  Секциите са образувани със заповед на кмета Васил Узунов от 6 август. С нея ще бъде запознато населението на общината, а копия от документа ще се предадат на политическите партии и коалиции, участващи в консултациите по назначаване на СИК. До три дни след оповестяването на заповедта в РИК, тя може да бъде обжалвана, съобщиха от общината. Шест от секциите са в общинския център Брезник, като в две от тях ще гласуват хора, настанени в социални заведения. Жителите на селата Красава, Озърновци, Брусник, Горно Романци, Завала и Ярославци ще гласуват в една секция, която ще се помещава в Красава. В Гърло ще гласуват избирателите от Гърло, Муртици, Билинци и Видрица, в Бабица – хората с право на глас от Бабица, Гоз, Арзан и Долно Романци, а в Брезнишки извор- от Брезнишки извор и Кривонос. В общи секции ще пускат бюлетини още жителите на селата Горна и Долна Секирна, на Станьовци и Душинци, и на Банище и Ръждавец. Останалите 12 селища в общината ще разполагат със самостоятелни секции.

Източник: http://gradski.org/archives/44271 | Градски вестник - Перник