Loading

Планирани профилактики в Община Брезник

На 15.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Долна Секирна

На 16.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Красава

На 17.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Долна Секирна мах. Бобово, с. Душинци

На 18.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Долна Секирна мах. Пеина

На 19.08.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Гигинци

Източник: ЧЕЗ