Loading

График на планираните смущения в електроснабдяването от ЧЕЗ

Община Брезник
На 30.08.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Брезник - ул. „Ел. Георгиева" от № 15 до № 41, ул. „Ан. Коцелянов" от № 23 до № 27, ул. „Кр. Савов" от № 8 до № 14.
На 30.08.2010 г. /08.30-12.30 ч./ - с. Костуринци.
На 30.08.2010 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Врабча мах. Маниш.
На 31.08.2010 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Бохова мах. Селище, с. Ломница мах. Маркова, мах. Маринкова.
На 01.09.2010 г. /08.30-16.00 ч./ - с. Муртинци , с. Билинци, с. Гърло, с. Видрица.
На 01.09.2010 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Лялинци.
На 01.09.2010 г. /09.00-10.00 ч./ - гр.Брезник - ул. „Пролетарска".
На 01.09.2010 г. /10.30-12.00 ч./ - с. Долни Романци.
На 01.09.2010 г. /13.00-14.30 ч./ - с. Ребро.
На 01.09.2010 г. /15.00-16.30 ч./ - с. Сопица.
На 02.09.2010 г. /09.00-16.30 ч./ - с. Горни Романци , с. Красава, с. Ярославци, с. Завала с. Брусник.
На 02.09.2010 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Костуринци мах. Парлапанова.
На 02.09.2010 г. /15.30-16.30 ч./ - с. Станьовци.
На 03.09.2010 г. /09.00-14.30 ч./ - с. Слаковци.
На 03.09.2010 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Ломница.