Loading

Противниците на златодобива в Брезник загубиха битката в съда

С решение на Върховният административен съд потвърди решението на пернишките си колеги с което се отсъжда в полза на инвестиционното намерение на „Трейс Рисорсиз“ за добив и преработка на подземни богатства.
Делото бе заведено от столичното Сдружение за аграрни екологични проекти „Гео“ и от брезнишката „АСРО – ЕМ-Асенови сие“. Мотивите им бяха, че добива на злато ще увреди природата. Жалбите им до съда са разгледани на всички инстанции. Решението, което е от 28 октомври, е окончателно.
„Трейс Рисорсиз“ вече е изпратила уведомително писмо до общината, че инвестиционното намерение може да бъде реализирано. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник също разреши добив на злато в местността „Милин камък” в Брезник. Според институцията това няма да навреди на околната среда.
„Трейс рисорсиз” е дъщерна на „Асарел Медет”. Според дружеството 13,5 тона злато и 40 тона сребро лежат в недрата на местността „Милин камък” в Брезник. Точните количества на запасите ще бъдат потвърдени след извършване на предвидените експлоатационни геолого-проучвателни работи. Очаква се те да осигурят експлоатационен период от 11 до 23 години. Предвидено е добитата руда да бъде обогатявана, а ценните метали от нея да бъдат извличани чрез гравитационен и флотационен метод. За целта ще бъде изграден минно обогатителен комплекс, който включва подземен и надземен рудници. Ще бъде направено депо за хумусни материали и ще бъде изградена инсталация за преработка на рудата.
След приключване на експлоатацията на терена, засегнатите площи ще бъдат рекултивирани. Това трябва да стане за период от 2 години.

 

 

mirogled.com

Като спиме брезничани така

Като спиме брезничани така става, ще ни тровят децата