Loading

Разпределение на общинските съветници в Брезник

В изборите за общински съветници с определени от ОИК - Брезник 13 мандата участват седемнадесет партии, две местни коалиции от партии и двама независими кандидати. Разпределението на мандатите по партии е по-долу:

2

ПП "ГЕРБ"

520

4

35

ИК ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА - НЕЗАВИСИМ

388

1

8

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

329

3

24

КП "БЪДЕЩЕ ЗА ГРАОВО"

299

3

23

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

295

2

Информацията ни бе любезно предоставена от ОИК Брезник, заедно с описание на методиката на изчисляването.

съветниците се разпределят по

съветниците се разпределят по системата Хеър-Нимайер...което ще рече общият брой на гласувалите в община Брезник за съветници да приемем, че е 2800 се дели на общия брой места...в случая 13.....грубо казано получава се, че 1 място за съветник се равнява на 215 гласа....гледат се независимите в случай Деси...има тези гласове, че и отгоре...значи тя печели едно място....остават 12 места...делят се получените гласове за всяка листа на 215....и се получават цяло число с остатък....разпределят се местата....обикновено остават едно или две места незаети....когато общата бройка на съветниците е по-голяма....51 или 61 могат да останат и повече свободни бройки....и тогава се гледа остатъка на всяка листа....която листа има най-близък резултат до 215...тя получава последното съветническо място....ако един остатък е 102...а другият е 101...листата с остатък 102 получава мястото за съветник, а тази листа с 101 ...пие студена вода...

Моля публикувайте и

Моля публикувайте и методиката, защото няма логика в това за 4 гласа разлика да има 1 съветник повече "Бъдеще за Граово" от БСДП.И освен това къде отиват гласовете на тези, които не влизат в ОбС?