Loading

Общината в Брезник обяви обществена поръчка за зимно поддържане на три района в региона

Това са Кошарево – Слаковци, Красав и Гърло – Конска. Стойността на поръчката е малко над 76 000 лв.
За почистване на района на Кошарево и Слаковци са определени 18 290 лв. с ДДС, а за Гърло и Конска – 27 432 лв. Най-скъпа е поддръжката на района на Красава – 30 480 лв. Причината е, че населеното място е високопланинско и почистването е по-трудно.
Класираното на първо място дружество трябва да извършва почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки, както и всички необходими действия, осигуряващи нормална проходимост на пътищата при зимни условия. Периодът на договора е от началото на януари до края на март. При неизпълнение на задълженията си изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на неизвършените или некачествено извършени работи, но не повече от общата стойност на извършените за месеца работи.

 

 

 

източник:mirogled.com