Loading

Ще бъде направена експертиза и оценка на конструктивната и технологична сигурност на стената на язовир „Брезник”

Ще бъдат инспектирани също и прилежащите съоръжения, за да бъде въведен той в експлоатация. Това задължи фирмата концесионер Общинският съвет в Брезник на последното си заседание.

Язовирът  е един от проблемните в Пернишко, стана ясно след проверката на водоемите, разпоредена от областния управител Михаил Михайлов. Заради констатациите на експертите, със своя заповед от 1 юли т.г., губернаторът разпореди водоемът да се поддържа постоянно празен до възстановяването му в изправност, а до края на август да бъде възложен проект за ремонтни работи. Затова местните законотворци в Брезник решиха да продължат концесията на язовира с пет години и да задължат фирмата да извърши необходимите промени.  В замяна на това, концесионерът се освобождава от плащане на вноска до изтичане на едногодишния срок.

Язовир „Брезник” е отдаден на концесия през 2000 година за срок от 15 години. Предмет на концесията са рекреация, спорт, риборазвъдна дейност, риболов, отдих и др.

Ще бъдат инспектирани също и прилежащите съоръжения, за да бъде въведен той в експлоатация. Това задължи фирмата концесионер Общинският съвет в Брезник на последното си заседание.

Язовирът  е един от проблемните в Пернишко, стана ясно след проверката на водоемите, разпоредена от областния управител Михаил Михайлов. Заради констатациите на експертите, със своя заповед от 1 юли т.г., губернаторът разпореди водоемът да се поддържа постоянно празен до възстановяването му в изправност, а до края на август да бъде възложен проект за ремонтни работи. Затова местните законотворци в Брезник решиха да продължат концесията на язовира с пет години и да задължат фирмата да извърши необходимите промени.  В замяна на това, концесионерът се освобождава от плащане на вноска до изтичане на едногодишния срок.

Язовир „Брезник” е отдаден на концесия през 2000 година за срок от 15 години. Предмет на концесията са рекреация, спорт, риборазвъдна дейност, риболов, отдих и др.

 

 

 

източник:mirogled.com