Loading

Смущения в електрозахранването на 22-ри и 23-ти

За периода 21-25.06.2010 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

На 22.06.2010 г. /09.00-13.00 ч./ - гр. Брезник, кв. „Варош"; природен парк „Бърдо".
На 23.06.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Брезник - ул. „Мала река", ул. „Шипка".