Loading

Задължителна регистрация на домашните любимци в Брезник

 

До 30 септември 2010 г. всички собственици на домашни кучета в Брезник трябва да регистрират любимците си. Това гласи кметска заповед, издадена само преди ден. При неизпълнение на нареждането на стопаните ще се търси административно-наказателна отговорност. Регистрацията може да стане или в общинската администрация, или в кметствата и кметските наместичества.

Съгласно Наредбата за придобиване, притежаване, контрол и регистрация за притежаване на животни на територията на община Брезник, всеки собственик е длъжен да регистрира домашния си потомец до навършване на 6-месечна възраст, а новозакупените четириноги - до 30 дни от покупката.

Базирана на посочената по-горе Наредба, кметската заповед налага вето над преминаването и престоя на кучета през детски площадки и през територията на детски ясли, градини, и училищни дворове. Забранява се свободно движение на четириногите през обществени места, предназнвачени за отдих на гражданите, спорт, градски паркове и градини.

Не се позволява отглеждането на куче, котка или друг домашен любимец, който с поведението си системно безпокои живеещите в съседство хора или представлява опасност за тях. Задължение на стопанина е при извеждане на кучето, да осигури пълна безопасност за живота и здравето на околните.

Куче без здравен паспорт с печат и регистрационен номер, нашийник, повод и без стопанина си се счита за безстопанствено и се третира съгласно Закона за ветеринаро-медицинската дейност.

Със заповедта е запознато и районното полицейско управление в Брезник. Кметското нареждане се отнася и за фирми и предприятия, отглеждащи кучета.

 

източник: http://ipernik.com