Loading

Брезник: кога ще спира тока?

Община Брезник

На 13.09.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Душинци, с. Проданча.

На 14.09.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Ярославци, с. Проданча.

На 15.09.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Ноевци, с. Сопица, с. Слаковци, с. Проданча.

На 15.09.2010 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Брезнишки извор.

На 15.09.2010 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Брезник - ул. „Пролетарска".

На 15.09.2010 г. /10.30-12.00 ч./ - с. Долни Романци.

На 15.09.2010 г. /13.00-14.30 ч./ - с. Ребро.

На 15.09.2010 г. /15.00а-16.30 ч./ - с. Сопица.

На 16.09.2010 г. /09.00-15.00 ч./ - гр. Брезник - фирми в бивше „МТС", ул. „Октомври", ул. „Ив. Тимофеев".

На 17.09.2010 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Муртинци, с. Проданча.

Съобщение на ЧЕЗ