Loading

15 лични асистенти и 22 домашни помощници обгрижват 60 нуждаещи се брезничани

Това става възможно със създаването на Център за услуги в домашна среда, в който на 8-часов трудов договор ще работят социален работник, медицинско лице и технически сътрудник. Личните асистенти ще бъдат на 6-часов трудов договор, а домашните помощници – на 8-часов. Новата услуга цели да подобри качеството на живот чрез увеличаване на предлаганите социални услуги и подобряване на тяхното качество.

60 човека в неравностойно положение от Брезник ще ползват услуги в домашна среда. В продължение на 23 месеца, те ще бъдат обслужвани от 15 лични асистенти и 22 домашни помощници. На помощта имат право хора с увреждания и жители на общината над 65-годишна възраст с невъзможност да се самообслужват. Услугите ще бъдат предоставяни почасово. /източник:БНР-Благоевград/