Loading

Канадците извадиха златото от Брезник

Продадоха концесията в Брезник. В съобщението до инвеститорите и обществеността от канадската компания уведомяват и за продажбата на дъщерното им предприятие Thrace Resources EOOD, което притежава права върху концесии в Брезник и Ракитово. Без да се назовава името на купувача по сделката става ясно, че той е платил $ 3.5 млн. канадски долара, които ще бъдат платими ако се потвърдят хипотезите за залежи от благородни метали там и докладът по оценка на въздействието върху околната среда е положителен за продължаване на проучвателните дейности в района. прочети повече [Новини от Трън]