Loading

с.Брусник

 

Брусник е село в Западна България. Намира се в община Брезник, област Перник

 

Отстои на 14 км северозападно от Брезник и на 33 км в същата посока от гр. Перник. Столицата София е на 51 км югоизточно. 

 

Автобусен транспорт свързва селото с останалите населени места. 

 

Намира се в планински район в историко-географската област "Бурел", обхващата Западна България и Източна Сърбия, позната още като Западните покрайнини - то е най-южната точка на областта. Надморската му височина е 912 м. 

Климатът е умереноконтинентален. Лятото е горещо, а зимата хладна. Наблюдават се отрицателни стойности на средната януарска температура от около -2,5 С и средни юлски температури от около 18,4 С. Количеството на валежите е малко.

 

Постоянното население е около 16 жители. 

 

В селото има изградени водопреносна и електропреносна мрежи. Най-близките лекарски практики, стоматолози, болница, училища, детски градини и аптека са на територията на гр. Брезник. Кметското наместничество е в с. Красава (8 км).  

 

Природата край селото е живописна, а въздухът - чист. Наблизо е връх Китка, а язовир Красава е чудесно място за риболов и отдих. 

 

Местността "Бърдото" е прочута с "желязната" минерална вода, която извира от южната страна на хълма в местността "Лесков дол". С богатия си минерален химичен състав и ценните си физико-химически  и физиологически свойства, железният минерален извор в гр. Брезник притежава лечебни свойства, които са привличали вниманието на болни и здрави хора още в далечното минало.

 

Може да си направите екскурзия и до удивителното ждрело на р. Ерма, до Врабчанския водопад или до интересната пещера Темната дупка

 

Източници: http://www.breznik.info