Loading

Цветана Табакова

Родена в гр. Брезник през първата половина на XXти век - прославила българското оперно изкуство по света. Известната оперна певица Цветана Табакова е родена тук. Умира твърде млада (преди да навърши 30 години). Изпълнила е няколко оперни партии в Софийската Народна Опера, гастролирала е и в чужбина. В града е родена и известната в цял свят оперна певица Лиляна Барева - знаково име в развитието на оперното изкуство в България. Нейният репертоар е изключително широк. През целия си творчески път в Софийската Опера, тя е един от нейните стълбове. Родена е в семейство на интелектуалци в Брезник. Нейният баща дълги години поддържа първата "европейска" аптека в гр. Брезник, също и неговата внучка Румяна Барева.

Източник: http://www.krivonos.dir.bg/

Tzvetana Tabakova

Born: 27 January 1905, Breznik, Bulgaria
Death: 6 November 1936, Sofia, Bulgaria

Източник на снимката: http://www.tsanoff-classic.com/