Loading

Брезник - Антропогенни ресурси – археологически, архитектурни, художествени. Историческо развитие.

        Земите на Граово са изключително богати от археологическа гледна точка. Намерените в района материални останки говорят, че човекът е населявал областта от 5000 – 6000 г. пр.н.е. Открити са следи от тракийска култура. Много са и следите от Римската цивилизация – кладенци, вили, водопроводи и други. За съжаление, не са провеждани мащабни и тенденциозни разкопки, които да разкрият всички съкровища, които е съхранила земята от времето на първото човешко присъствие до по-късните исторически епохи.

За древното присъствие на цивилизации по тези земи говори и откриването на една вкопана в естествен хълм (както е това в Микена) куполна сграда край с.  Гърло, датирана в края на бронзовата епоха (времето между ХІІ и ХV век пр.н.е.). Не е изключено в бъдеще да бъдат открити други куполни строежи. Туристическото дружество към БАН вече организира тематични туристически екскурзии за посещение на този тракийски мегалитен храм-кладенец в подножието на Любаш планина.

 

Край с. Видрица също са открити следи от жилища и укрепления на траки, римляни и славяни.

В южните поли на Бърдото са открити следи от римска култура – минна галерия и останки от постройки, а през епохата на Първото или Второто българско царство там възникнал и прочутият през Средновековието „Бреза манастир” със седем параклиса, накацали по околните хълмове. Много по-късно, през турското владичество манастирът бил разрушен, останали светийските имена на върховете, където до средата на миналия век са правени курбани и тържества.

В общината има останки от средновековни крепости и селища. Според апокрифния разказ „Сказанието на Исая” средновековният град Брезник бил основан заедно с Ниш, Срем, Средец и Пловдив около Х в. В тази епоха околностите на Граово са били осеяни с манастири и църкви.

Югозападно от гр. Брезник, на около 5 км е с. Режанци, където се намира църква от 1848 г., а също и старинно училище. На изток от него се намира с. Конска, през което в направление с. Красава, с. Горни Романци, преди векове е минавал път от Белград за Цариград.

В подножието на Черна гора, близо до с. Гигинци, е разположен легендарният Църногорски (Гигински) манастир „Свети Безсребърници Козма и Дамян”. Между Любаш и Ребърската могила пък се намира Кривоношкият манастир. Няма сигурни данни за времето на тяхното създаване. Според легендите Църногорският манастир бил създаден по времето на Асеневци. Някъде през втората половина на ХVІІІ в. бил разрушен, за да бъде възстановен в сегашния му вид на около половин час път северно от старото му място, през 1819 г. По своя стил църквата на манастира е изключение в църковната архитектура – еднокорабна, но с кръгъл нартекс от западния й край. Такива църкви навремето са се строяли само в Румъния. Стенописите й са от по-късно време (вероятно втората половина на ХІХ в.) и са примитивни. Сега манастирът е изоставен.

В подножието на рида Црънча от Завалска планина, на километър североизточно от с. Билинци и на 8 км северозападно от Брезник, е разположен Билинският манастир „Свети Архангел Михаил”. Манастирът е основан през ХVІ в., а е възобновен през ХІХ в. (1855 г.). Представлява комплекс от черква и изоставени жилищни и стопански сгради. Черквата, с размери 13,20 х 3,90 х 4,25 м, е еднокорабна, едноапсидна, безкуполна с притвор, слят с централната част и с един вход – от север. Запазени са ценни стенописи от ХVІІ в. През ХVІІ и ХVІІІ в. манастирът има голямо културно влияние и връзки с руски и атонски манастири, а в края на ХVІІІ в. в него е открито килийно училище. Манастирът е обявен за паметник на културата.

Към момента в Брезнишка община има два действащи манастира - "Св. Безсребреници Кузма и Дамян" (Гигински манастир) и Билински манастир "Свети Архангел Михаил" (периодично действащ).

В с. Кривонос през 2004 г. се освети нов храм "Свети Николай", а през 2005 г. бяха осветени стенописите на храма. В село Ноевци беше осветен храм "Свети Никола". Предстои изграждането на храм в село Вискяр и в село Ребро.

В град Брезник има два православни храма: "Света Петка" от края на XV век и храм-паметника "Свети Георги Победоносец", осветен през 1948 г.  Има и руини на късно средновековен храм "Свети Петър и Павел" в местността Петров камък, а на хълма "Бърдото" край града – останки от два параклиса - на "Свети Никола" и на "Възнесение Господне". До края на XIX век в града е съществувал метох на Рилския манастир.

Освен това в града, в двора на Пожарната, с труда на огнеборците, е построен параклисът "Свети Илия", осветен 2002 г. В момента се строи втори параклис от частен предприемач в предприятието му.