Loading

Детски пленер по живопис в Брезник и Трън

Пленерът се проведе в училищата "Васил Левски" в Брезник и "Гео Милев" в Трън. Директорите и учителите бяха много отзивчиви и позитивно настроени. Благодарности за добрата организация на часовете заслужава Наталия Кандъкова от организацията Surya.

Източник: http://az-deteto.com/?page=photo_view&aid=22&p=166