Loading

Брезнишката болница няма да бъде закрита

 Общинската болница  в гр. Брезник няма да бъде закрита.Вчера се проведе извънредна сесия на общинския съвет, на която беше решено 150 хиляди лева от новия бюджет да бъдат предоставени за издръжка на здравното заведение.

Целият състав на общинския съвет солидарно гласува в подкрепа на това решение. Персоналът на болницата ще  се съкрати до 12 щата и една половин бройка.
За здравето на лежащоболните ще се грижат четирима лекари. Двама от тях да бъдат назначени на осемчасов работен ден и двама - на 4 часа. Останалите щатове са за медицински сестри и санитари. Ангажираните с трудови договори в брезнишката болница висши медици и сега са четирима. По решение на съветниците настанените в здравното заведение болни ще получават безплатна храна. Общината ще задели 150 хиляди лева за финансово обезпечаване дейността на болницата. 45 хиляди лева пък трябва да бъдат събрани във вид на приходи от реализирани услуги в лабораторията и рентгена на здравното заведение. Тези суми няма да са достатъчни за годишната издръжка на болницата, прогнозира  председателят на общинския съвет Иван Ставрев, но се надява да се намерят допълнителни източници на финанси за болницата. 
Ако постъпленията от данъци и такси в общинската хазна са според очаквания предварителен разчет, част от този приход може да се предостави на болницата, смята Иван Ставрев. 
Болницата в Брезник ще подпише договор с касата само за рентгена и лабораторията. За момента тя си остава общинска, след три месеца, когато ще са ясни новите разпоредби относно реформата в болничната мрежа, ще се мисли и за статута й.