Loading

Е ТЕ, ЩО СЕ Е СЛУЧИЛО У НАШЕНСКО!

Така е озаглавена последната част от книгата "Храната на граовци" на Вера Георгиева. Авторката с много любов и чувство за хумор преразказва весели случки, свързани с храната и храненето в нашия край. Ето някои от тях:

ЗАМЛАТЕНА КОКОШКА

Малко момче обикаляло по двора и видяло, че в полога има снесено яйце.Много му се дояло и решило да си го скрие, а когато големите отидат на полето, да си го свари.

Детето сложило яйцето в джобчето на панталоните.След малко се навело, натиснало яйцето, то се счупило и потекло по босите му нозе.

Майка му видяла всичко и започнала да му се кара:

- Що е това бре, сине? Що ти тече от панталонете?

- У, мамо,- рекло детето- гледай, замлатена кокошка дека се е заврела , та си снесла яйцето!

 

ЧИСТАТА И МРЪСНАТА РЪКА

Стрина Вита беше малко мързелива. По време на жътва бе изпратила мъжа си без хляб, защото не беше смогнала да го омеси навреме.Ние го карахме да яде от нашия, но той отказваше. По едно време пристигна стрина Вита с много хубав хляб.Тя седна до нас, протегна ръце към мъжа си и го пита:

- Мике, защо десната ми рука е по-бела от левата?

- От дека знам ма...!

- Ти па, Мике, кьико се не сечаш... нали сабале меси леб?!

 

БЯЛАТА И ЧЕРВЕНАТА ПОПАРА

В едно патриархално семейство в Брезник от трима братя, жените и децата им, живеели под един покрив при родителите си. Най-възрастният от тях стоял на по-високо стъпало- първо защото бил най-големия брат, второ - защото завършил гимназия в Кюстендил и станал учител и трето - защото се оженил за кюстендилка, която довел да живее в Брезник.Известни привилегии имали и техните деца. Една от тях била сутрешната закуска. На децата на най-големия брат поднасяли попара от хляб и прясно мляко, а на останалите - попара от хляб и червен пипер. Докато яли децата попарата с червения пипер, непрекъснато поглеждали към попарата с мляко. Една от майките им казала:"Не гледайте у чуждата паница, а у вашата.Не видите ли как са убелели от млекото, а вие от цървения пипер имате цървени бузета!"