Loading

Общинският съвет - Брезник прие бюджет 2010

Днес на извънредно заседание на Общинския съвет в Брезник беше приет бюджет 2010.Общата сума е 3 439 457 лв. - с около 200 000 лв. по-малко от предходната година за капиталови разходи.Най-много средства са предвидени за раздел "Образование" - 895 863 лв. За "Здравеопазване" са предвидени 150 000 лв., а за област "Култура"- 96 255 лв. Освен тях Община Брезник е спечелила проект за ремонт на читалище "Просвещение" - Брезник и читалище "Пробуда" - с. Ноевци на стойност 1 500 000 лв.