Loading

Планирани спирания на електричеството в Брезнишко

За периода 29.03.-01.04.2010 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Община Брезник
На 29.03.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Велковци.
На 29.03.2010 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Брезник - улиците „Видрица", „Гребен", „Граово", „Владо Захариев", „Могилица".
На 29.03.2010 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Брезник - улиците „Нестор Петров", „Иглика", „Ал. Филипов", „Неделко Савов", „Г. Стефанов".
На 30.03.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Красава, гр. Брезник - улиците „Велин Ваклинов", „Яровец", „Строител", „Ал. Филипов", „Стадион", „1-ви май", „А. Коцелянов", „Г. Бунджулов".
На 31.03.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Брусник, гр. Брезник - улиците „Г. Бунджулов", „Цв. Лумбарова", „А. Коцелянов", кв. „Варош".