Loading

Проверка на язовирите в Брезник и региона

Областни експерти от комисията по бедствията и авариите тръгват от утре на проверки в брезнишко. В продължение на два дни те ще инспектират 7 язовира и няколко дерета, намиращи се на територията на общината.
Специалистите ще проконтролират дали са в изправност изпускателните инсталации на язовирите, има ли хлътвания в язовирните стени, преливниците действат ли според приетите стандарти. 

През ситото на проверяващите ще бъдат прекарани питейният язовир Красава, както и още 6 други хидросъоръжения. Освен язовирите ще се проследи състоянието на деретата по протежение на питейния водоем и тези по бреговете на реките от Конска, Слаковци и Сопица. Противно на изискванията за поддръжка на речните корита деретата покрай тях трябва да са обрасли с дървета, сечта им е забранена заради стабилността на бреговете. 

Когато приключат проверките, областната комисия ще излезе със становище за това какво е установила. Администрацията е задължена в едномесечен срок да отстрани всички пропуски, отразени в направените от комисията предписания. 
Заместник-кметът на общината Ема Михайлова съобщи също така, че предстои подписване на договор за отдаване под наем на язовир Завала. 
Тръжната процедура вече е приключила и има спечелил търга. Наемателят на язовира го получава за срок от пет години, като за правото си да го експлоатира през този период ще внася в общинската каса по 528 лева на месец. Наемателят се задължава да развива риборазвъдна дейност, да допуска животни за водопой и да се грижи за техническата изправност на съоръжението.