Loading

Надпревара за рехабилитация на пътя Перник - Брезник

 

11 фирми и обединения участваха в търга за лот 14 от пътната схема на Оперативна програма "Регионално развитие". Лот 14 е за рехабилитация на отсечка от пътя ІІ-63 Перник - Брезник и ІІІ-6204 Овчарци - Сапарева баня с обща дължина около 17 километра.

 

С изключение на две фирми всички останали дадоха срок между малко под 3 месеца и малко над 5 месеца. Сред тях дори е австрийската "Алпине бау", която досега предлагаше по-дълги срокове срокове за изпълнение.

 

Един от участниците има пропуск - неописана оферта, друг не е представил отделна обяснителна записка. Като общо обаче документацията на участниците е изрядна.

 

Броят на обединенията е 7, а фирмите са 4.
По реда на приемане на офертите участниците са:

- "Алпине бау"
- Сдружение по ЗЗД "Граово - Перник", което се състои от "Адева" ООД - Перник и "Пътни строежи" АД - Пловдив
- Обединение "Трейс запад". Състои се от "Трейс груп холд" АД - София, "Пи Си Ай" - Стара Загора и "Пътно поддържане Дупница" ЕООД.
- "СК-13 Пътстрой" АД - Перник
- "Агромах" ЕООД - Благоевград
- Консорциум "Страбаг 14", който се състои от "Страбаг" AG - Австрия и "Щрабаг" ЕАД - София
- Сдружение "Група Софстрой", съставено от "Софстрой" АД - София и "Софстрой Кънстръкшън" ЕООД - София
- Консорциум "Сиес - Балканстрой", в което се вкрючват "Сиес Инфраструктура" S.A. - Испания и "Балканстрой АД" - Разлог.
- "Пътстрой" ООД - Стара Загора
- Сдружение "Пътища запад 2010", съставено от три фирми: "Холдинг Пътища" АД - София, "Пътно-строителна техника" ЕАД - София, "Галчев Инженеринг груп" АД - Благоевград
- Сдружение "ПАМ - 2010", съставено от "Автомагистрали Хемус" АД - София и "Пътстрой 924 - София.

 

В 30-дневен срок комисията трябва да избере изпълнител, като междувременно ще бъдат отворени и ценовите оферти.