Loading

На събор в Кошарево

Традиционен общоселски сурвакарски събор ще се проведе на 1 май в Кошарево. Празникът ще се проведе в двора на черквата в селото.

На събора са поканени всички участници в групите, гости, жители на селото и всеки, който желае да се присъедини към празника. Организатори на сурвакарската среща са ръководителите на кошаревската група и читалището на селото, с подкрепата на кмета Пламен Франгов. 

Сурвакарите от Кошарево са една от най-активните и многочислени групи, участвали на фестивала Сурва в Перник, както и на международни фестивали. Кошаревци са донасяли и продължават да носят на селото множество награди от свои представяния. Групата е над 100 човека. На Сурва 2009 Кошарево взе голямата награда.