Loading

Планирани прекъсвания на електрозахранването в накои села

За периода 31.05.-01.06.2010 г. /09.00-11.00 ч./ - с. Банище.
На 31.05.2010 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Садовик.
На 02.06.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Красава.
На 03.06.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Велковци.
На 04.06.2010 г. /09.00-10.00 ч./ - с. Бегуновци.

ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България.

Източник: www.cez-rp.bg